Kontakt

Telefon: 08-7590301
Email: info@brostugan.se
Brostugan, 178 93 Drottningholm 

Trädgårdssarkitekt Walter Bauer (1912-1994) utformade markområdet kring Brostugan. Huset konstaterades då vara ett 1700-talshus. Man bedömer att det är den brostuga som byggdes i samband med brobygget på 1780-talet.


Brostugan renoverades 1932 av arkitekt Ivar Tengbom. Samma år öppnades en servering som då var utomhus sommartid. Tre generationer i samma familj har arrenderat serveringen fram till 1990. Sedan 2006 drivs Brostugan av Mikael Olsson från Solna. Idag finns 350 sittplatser utomhus och 105 platser inomhus, fördelade på 30 platser på övervåningen och 75 platser på bottenvåningen.